Dorew - Thích Ngao Du
»
Source Game Clash Royale Full Source Và Bản Đã Build
Avatar
Ging 22.12.2019 / 11:14
Khangjoker:
Chia sẻ cho anh em nào thích con game này và muốn mở online này kia.

Lưu ý là bộ này chỉ là bản dựng emulator có thể chơi pvp được cơ mà chức năng nạp thẻ và các chức năng mới vẫn chưa có

Ai có ý định kinh doanh thì suy nghĩ lại

Hướng dẫn lại vì đã có HD trong file:

- Hướng dẫn chạy server build sẵn:
+ Tạo Database và import rrdb.sql vào
+ Chỉnh sửa thông tin Mysql trong config.json
+ Chạy StartServer.bat
------------------------------------------------------
- Yêu Cầu Để Build Server(Chạy Phần Build Sẵn Thì Không Cần):
+ .NET Core SDK 3.x
+ Redis server ( Có Sẵn Trong Folder Build)
+ Mysql
- Hướng dẫn build Server:
+ Bật CMD : CD đếm folder Source
+ Sau Khi tìm đến được folder Source tiếp tục cd đến folder "ClashRoyale"
+ Gõ Lệnh : dotnet publish "ClashRoyale.csproj" -c Release -o app
+ Quay Trở lại cd tìm đến folder "ClashRoyale.Battles"
+ Gõ Lệnh : dotnet publish "ClashRoyale.Battles.csproj" -c Release -o app
( Xong Phần Build Server )
+ Tạo database trong Mysql và import file rrdb.sql vào
+ Bật redis-server.exe trong folder build lên
+ Bật lại CMD tìm đến folder "ClashRoyale"
+ Gõ Lệnh : dotnet app/ClashRoyale.dll
+ Sau khi chạy lênh sẽ tự tạo file config.json. Vào chỉnh lại thông tin mysql cho đúng xong run lại lệnh bên trên 1 lần nữa
+ Tiếp tục tìm đến folder "ClashRoyale.Battles"
++ Gõ Lệnh : dotnet app/ClashRoyale.Battles.dll
+ Sau khi chạy lênh sẽ tự tạo file config.json. Vào chỉnh lại thông tin mysql cho đúng xong run lại lệnh bên trên 1 lần nữa
Vậy là đã tự build và tự chạy server xong. AE muốn mod gì thì có source sẵn rồi nhé mò là có
- Hướng dẫn chỉnh file APK
+ Decompile File APK ra (Có thể dùng Advanced APK Tool, APK easy tool,..)
+ Vào folder libs/armeabi-v7a/ và libs/x86/(Nếu Có) mở file libg.so lên chỉnh IP bằng phần mềm hex editor
++(Đối với Source) Sau khi bật Hex editor lên tìm IP 139.162.25.210 Sửa Thành IP Lan hoặc IP VPS
++(Đối với Build) Sau khi bật Hex editor lên tìm IP 192.168.1.100 Sửa Thành IP Lan hoặc IP VPS
+ Save lại và Compile + Sign APK lại và Chơi thôi
(Lưu Ý APK của 2 phiên bản source và build là khác nhau nên không dùng chung được nhé)
Download

Nguồn: khangjoker - V4u.vn

Từ khoá: Source, Game, Clash, Royale, Full, Source, , Bản, Đã, Build
Bình luận
Đã đóng
2018 - 2020 Dorew