Dorew - Thích Ngao Du
»
Chat Box Đơn giản Với Firebase
Avatar
Ging 25.12.2019 / 19:23
Có bác hỏi nên mình chia sẻ luôn, hàng sida xin các bác không ném đá troll1
Chat box này chưa có phân trang hay infinite scoll do khả năng mình có hạn :v. Bác nào làm được thì chia sẻ ae nhé :D


Chat này sử dụng database realtime của Firebase và trình soạn thảo summernote.
Để sử dụng Firebase thì bạn cần một tài khoản google :D
Try cập: https://console.firebase.google.com/

Làm theo video =))) (lười mở Bandicam nên khá mờ, bị tý lỗi khi quay :v)
https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=GA093580GOIA


Từ khoá: Chat, Box, Đơn, giản, Với, Firebase
2018 - 2020 Dorew