Dorew - Thích Ngao Du
»
Website tách lời và beat nhạc
Avatar
Ging 06.01.2020 / 11:22
Tách lời lấy BEAT
https://www.remove-vocals.com/

Tách beat lấy LỜI
https://www.acapella-extractor.com/

Test thử thì File hoàn thành định dạng wav và hơi nặng~ dauhanh111

Từ khoá: Website, tách, lời, , beat, nhạc
2018 - 2020 Dorew