Dorew - Thích Ngao Du
»
My Friend Pedro
Avatar
Ging 26.01.2020 / 13:18
Do Tết rãnh nên download game về chơi sẵn share ae =))

My Friend Pedro is a violent ballet about friendship, imagination, and one man’s struggle to obliterate anyone in his path at the behest of a sentient banana. The strategic use of split aiming, slow motion, and the ol’ stylish window breach create one sensational action sequence after another in an explosive battle through the violent underworld.


YÊU CẦU HỆ THỐNG

TỐI THIỂU:
Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
HĐH: Windows 7, 8, 8.1, 10 x64
Bộ xử lý: Intel Core i3-530 (2 * 2930) or equivalent
Bộ nhớ: 4 GB RAM
Đồ họa: GeForce GT 440 (1024 MB)
Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

KHUYẾN NGHỊ:
Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
HĐH: Windows 7, 8, 8.1, 10 x64
Bộ xử lý: Intel Core i3-4160 (2 * 3600) or equivalent
Bộ nhớ: 4 GB RAM
Đồ họa: GeForce GTX 760 (2048 MB)
Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng


Download


Từ khoá: My, Friend, Pedro
2018 - 2020 Dorew