Dorew - Thích Ngao Du

»
Hướng dẫn sửa lỗi Invalid IP khi cài johncms trên localhost
Avatar
Binzz 02.04.2020 / 05:52
Nếu khi cài johncms trên localhost bạn bị lỗi Invalid IP, ví dụ khi cài bằng xampp
Để khắc phục lỗi này
Vào incfiles/classes/core.php
Tìm
<?php
$ip = ip2long($_SERVER['REMOTE_ADDR']) or die('Invalid IP');?>

Sửa Tất Cả Thành
<?php
$ip = '127.0.0.1';?>

Và Lưu Lại Và Xong
Nguồn TuoiTreIT

Từ khoá: Hướng, dẫn, sửa, lỗi, Invalid, IP, khi, cài, johncms, trên, localhost
Xóa chủ đề
Đổi chuyên mục
2018 - 2020 Dorew