Dorew - Thích Ngao Du

»
Code Sie Phim Anitear
Avatar
Ging 05.04.2020 / 12:31
Về mặt chức năng
- Đầy đủ tính năng của 1 site phim:
+ Giao diện đẹp mắt, thân thiện
+ Hộp phim
+ Trang info + trang xem phim
+ Top phim nhiều views
+ Hỗ trợ 3 sever nếu lỗi có thể chuyển sang sever khác
- Quản trị
+ Admin thì đầy đủ tool grap info và grab tập
+ Tool grab các info site: vuviphim .com, animehay .tv, api get link video các site: thanhphim .net, tvhay .org, animehaynhat .com, anime14 .net, tv .zing .vn, animehay .tv, animez .net, hianime .com, vuianime.net
+ Có tool grab tập 1 click leech full tập của phim hỗ trợ sever: thanhphim .net, animez .net
+ Cpanel thân thiện tính năng đầy đủ bao mật an toàn
+ Upload ảnh
vân vân và mây mây..Download

Developer By ID Thiên Ân, Font-end By Võ Hữu Nhân

Từ khoá: Code, Sie, Phim, Anitear
2018 - 2020 Dorew