Dorew - Thích Ngao Du

»
Code Blog Wap4 Forew
Avatar
Ging 19.04.2020 / 12:37
Trước đây mình có share code dorew.gq nhưng giờ nhìn lại thấy sida vl troll5
Nên đã chế tác lại một bản khác xịn xò cho ae @@ (hi vọng có có người còn xem cái website dorew.gq này)
Code này dựa trên nền code ketnoi của khanh tiaxgame.tk
Chỉ dành cho một người quản trị
Gần như giống hoàn toàn dorew hiện tại và có phần xịn xò hơn
Về soạn thảo thì dùng Trumbowyg thay cho bbcode.
Bác nào thích bbcode thì comment dưới mình sẽ suy nghĩ mà chế lại
Có quản lý tài khoản: đổi mật khẩu, tên, avatar
Có bình luận bài viết, đếm lượt xem (không xài hàng bên ngoài như dorew)

Một vài ảnh chụpmàn hình lạiHướng dẫn cài đặt
Upload code lên wap 4
Xong vào /(Video search portal)/(Main list file)
Xóa hết code mặc định và thay code này vào:
{% include 'index' %}

Rồi sau đó vào customdata tạo 1 entry tên là user với nội dung
{"user":"admin","avatar":"https:\/\/i.imgur.com\/uro3P5S.jpg","pass":"123456","token":"UWVIZHOW3LYfT0a0j5C3B0yguP8pqB"}

Thay đổi thông tin về web tại ở file giaodien.twig

vào https://www.google.com/recaptcha/admin/create tạo reCAPTCHA v2/"I'm not a robot" Checkbox
copy site key, secret vào Site settings/recaptcha (ở wap4)

Tiếp đó truy cập domaincuabancom/manager
đăng nhập với tài khoản/ mật khẩu là admin/123456

phiên bản 0.1
chưa có search @@
vào file giaodientwig xóa hộ mình dòng <meta name="robots" content="noindex">
Download

update
search (tự đặt vào chỗ thíc hợp)


Từ khoá: Code, Blog, Wap4, Forew
2018 - 2020 Dorew