Dorew - Thích Ngao Du
» »
Mã hóa mật khẩu cho Twig - Wap4
Avatar
Đức 04.07.2021 - 15:13 1455
Danh sách bình luận (40)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
Đức 07.07.2021 - 18:04
vl bình luận :))
Dai 07.07.2021 - 18:20
aru2
Đức 07.07.2021 - 18:21
tối tui faker luôn vậy
Dai 07.07.2021 - 18:22
Chưa hoàn thiện aru1
Đức 07.07.2021 - 18:24
@Dai làm thêm cái thông báo :))
rồi thêm cái xóa cmt .
chống bị nó xài tool check pass nữa
Dai 07.07.2021 - 18:29
Bài viết: Mã hoá này có vẻ giống mã Vigenère
Đức 07.07.2021 - 18:35
@Dai này mrduc viết vẫn thiếu mấy thứ
cơ mà muốn check thì js vẫn encode đc :(((
khanh 07.07.2021 - 19:17
@Đức abc
Dai 07.07.2021 - 19:29
@khanh def
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b