Dorew - Thích Ngao Du
» »
Tạo shoutbox đơn giản cho wapka
Avatar
Trùm 23.08.2021 - 12:55 363
Danh sách bình luận (5)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
Nhí 98kg 23.08.2021 - 13:51
Thanks nhé! Demo: http://keyit.ga aru12
Dai 23.08.2021 - 14:11
hmm wapka thêm quảng cáo vào trang của mình aru4
Trùm 23.08.2021 - 18:03
https://file.wapka.org/003qt1/5912a0d333b175e07efe094f6c8eb619/merci24082021
Sửa css tại file main-css
Yona 23.08.2021 - 23:44
Toang
Trùm 24.08.2021 - 10:16
Ko tìm được phần phân trang nên tròm đã sửa nó bằng css
  
  pagination.span{} -> trang hiện tại  
pagination.a{} -> các trang liên kết

Footer theo config:
  
  :PAGING(<div class="pagination"> Trước %num% Sau </div>);  
  
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b