Dorew - Thích Ngao Du
» »
Xóa quảng cáo wapka
Avatar
Dai 23.08.2021 - 22:02 339
Danh sách bình luận (8)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
Dai 23.08.2021 - 23:39
Hmm
Dai 26.08.2021 - 15:11
cập nhật mới
jkuibap 26.08.2021 - 17:47
Hình như không dc...
Trùm 26.08.2021 - 18:00
@jkuibap đc mà
jkuibap 26.08.2021 - 19:17
@Trùm vcl do cái này nên ko dc <script>setInterval(function(){$("#loadchat").load("list-chat")},4e3);</script>
Trùm 26.08.2021 - 19:26
@jkuibap aru12
Trùm 26.08.2021 - 19:27
@jkuibap chat đó chuyển sang dùng google sheets là ok r. Api data dùng cho việc khác.
jkuibap 26.08.2021 - 19:56
@Trùm làm chat api cong bị thừa cái này Loading
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b