Dorew - Thích Ngao Du
» »
Tạo web tĩnh, Dai chọn Zola
Avatar
Dai 17.10.2021 - 17:01 231
Danh sách bình luận (3)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
damtacKing 17.10.2021 - 17:21
Dành cho ae nào chưa biết, liquid, twig, nunjucks hay các template language/engine khác có syntax tương tự đều dựa theo Python Django
damtacKing 17.10.2021 - 17:30
Cá nhân t thì chưa có nhu cầu lập website cho riêng mình (thặt ra nà t méo có gì để viết, để show LMAO)

Tuy nhiên vì hứng thú, t cũng đã tự viết 1 framework cho riêng mình aru1

Framework của t dùng page.js làm client side router (à, dĩ nhiên là SPA - single page app), template tương tự twig, compile và render bằng nunjucks, build bằng browserify, những thứ lặt vặt như data, model này nọ sẽ tính toán sau

Build time rất nhanh vì là dạng SPA, dự kiến t sẽ public dự án lên github vào sau tết, hy vọng, dù chỉ xem cho vui, thì ae cũng sẽ ngó tới aru16
K̶e̶n̶ 18.10.2021 - 09:04
Kệ Dai aru20
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b