Dorew - Thích Ngao Du
» »
Nội quy ở Dorew
Avatar
Dai 06.11.2021 - 16:26 274
Danh sách bình luận (6)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
Yona 06.11.2021 - 16:37
Đề nghị band nik anhsao đi xam l quá dai ạ
damtacKing 06.11.2021 - 17:35
Nội quy nằm ở thùng rác aru19
Dai 06.11.2021 - 20:07
Dai nhớ trường cấp 2 có nội quy cấm cưỡi trâu vào trường aru2
damtacKing 06.11.2021 - 20:16
Nội quy nhà trường:

...
* Cấm hút thuốc lá trong trường
* Cấm sử dụng thiết bị di động trong trường
...

Giáo viên thì vi phạm cả 2 điều trên, còn học sinh thì mang thuốc lá, mang phone ra khỏi khuôn viên nhà trường dùng aru20
Yona 06.11.2021 - 20:56
Band thằng anhsao đi dai aru23
K̶e̶n̶ 06.11.2021 - 21:14
May @K̶e̶n̶ nhờ bên telegram, không tạo lại tài khoản hơn chục lần rồi qoopepe10
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b