Dorew - Thích Ngao Du
» »
Topic chia sẻ Website tiện ích, hay, thú vị
Avatar
Dai 12.11.2021 - 00:11 321
Danh sách bình luận (7)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
damtacKing 15.11.2021 - 08:54
https://catbox.moe web lưu trữ file, tối đã 200MB, ko nhiều nhưng t kết cái sự đơn giản của nó aru2
damtacKing 15.11.2021 - 10:51
https://undraw.co/ Open source các hình ảnh minh họa, đỡ một đống thời gian cầm bút vẽ
Dai 03.12.2021 - 23:04
nghe nhạc lofi https://lofly.site/
Dai 03.12.2021 - 23:05
https://app.diagrams.net/
vẽ flowcar, diagram
damtacKing 31.12.2021 - 08:11
https://www.returnyoutubedislike.com/

Gần giống như archive.com, backup lại số lượng dislike trước khi youtube ẩn nó và tự tăng lượt dislike mỗi khi người dùng tiện ích này nhấn dislike
Dĩ nhiên là ko chính xác 100% do hầu hết người xem youtube không biết hoặc không dùng tiện ích này
Dai 04.01.2022 - 00:44
https://smalldev.tools/

vài tool như: Minify HTML, CSS, JS; Beautiful HTML, CSS, JS
Dai 04.01.2022 - 00:45
https://free-for.dev/

Free for developers
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b