Dorew - Thích Ngao Du
» »
Topic chia sẻ ứng dụng Android tiện ích, hay, thú vị
Avatar
Dai 12.11.2021 - 00:12 232
Danh sách bình luận (4)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
damtacKing 12.11.2021 - 02:13
Styx - một trình duyệt có nhiều chức năng mà chrome hay các trình duyệt khác ko mang lại cho bạn, bao gồm phím tắt bàn phím

https://github.com/jamal2362/Styx
damtacKing 12.11.2021 - 02:18
Đôi khi bạn nhấp vào một liên kết, của youtube/facebook/..blabla nó mở trong trình duyệt web chứ ko phải app youtube/facebook/...
OpenLinkWith là công cụ giúp bạn mở những link này bằng app https://github.com/tasomaniac/OpenLinkWith
Dai 12.11.2021 - 13:17
Đọc Hacker News (open source)
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.viter.glider
Dai 28.11.2021 - 13:01
https://play.google.com/store/apps/details?id=dnsfilter.android

Chặn quảng cáo, open-source
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b