Dorew - Thích Ngao Du
» »
Topic chia sẻ phần mềm Windows tiện ích, hay, thú vị
Avatar
Dai 12.11.2021 - 00:15 578
Danh sách bình luận (21)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
Dai 12.11.2021 - 00:21
https://ffmpeg-batch.sourceforge.io/

Một ffmpeg GUI: chuyển đổi định dạng, encoding , cắt, ghép video, audio (cái này ffmpeg best cmnr) dễ dàng hơn với GUI (thay vì dùng dòng lệnh ~~)

- Video encoding h264 / h265 / NVENC / QuickSync / ProRes/ AV1 / Theora
- Audio encoding MP3 / AAC / AC3 / FLAC / WAV / Opus
- Multi-file encode thousands of files
- Automatic shutdown, run post-encoding script.
- Batch processing
- Set encoding priority
- Drag and drop
- Stream mapping and multiplex
- Batch download m3u8 urls
- FFmpeg A/V encoding wizard
- Filter files
- Trim and concatenate files
- Batch YouTube video download
- Batch image thumbnail extraction

Dai 12.11.2021 - 00:45
Defender Control
Tắt Windows Defender trên Windows 10 =))))

https://www.sordum.org/9480/defender-control-v2-0/
Dai 12.11.2021 - 00:50
WinRAR.v6.02 Repack

Bản repack nên sẽ không hiện thông báo yêu cầu mua khi hết hạn dùng thử =))) (mặc dù hiện cũng chả sao)

Lưu ý: sẽ bị phần mềm anti virus diệt =))) (repack mà ~~)Download
Dai 12.11.2021 - 00:57
Revo Uninstaller Pro 4.5.0 Repack
Phần mềm gỡ cài đặt ngon =))) link tải repack nên có thể dích anti virus

Còn không thích dùng hàng crack có thể thử phần mềm miễn phí

HiBit Uninstaller: http://www.hibitsoft.ir/Uninstaller.html
Bulk Crap Uninstaller: https://www.bcuninstaller.com/ (open source)
Dai 12.11.2021 - 00:59
BleachBit (có Portable)
Clean Your System and Free Disk Space

https://www.bleachbit.org/download/windows
Dai 12.11.2021 - 00:59
ImageGlass
Phần mềm xem ảnh - người Việt

https://imageglass.org/
Dai 12.11.2021 - 01:00
Bulk Rename Utility
Rename file hàng loạt

https://www.bulkrenameutility.co.uk/Download.php
Dai 12.11.2021 - 01:01
Avidemux
For very simple video editing and cutting.
Một FFMPEG GUI

http://avidemux.sourceforge.net/
Dai 12.11.2021 - 01:02
Calibre
ebook conversion/management

https://calibre-ebook.com/download
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b