Dorew - Thích Ngao Du
» »
Cần giúp về code js
Avatar
A05 03.01.2022 - 17:50 167
Danh sách bình luận (2)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
Dai 04.01.2022 - 00:38
gọi cái mở tab 2 lần aru12

    
    function vtlai_2popup() {    
vtlai_popup();
vtlai_popup();

}
THÁI 06.01.2022 - 18:24
Hỏi ngủ code js kia làm ads à bro
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b