Dorew - Thích Ngao Du
» »
Free Hosting Unlimited 2022 Auto Active
Avatar
jhon 08.01.2022 - 11:46 325
Danh sách bình luận (7)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
Dai 08.01.2022 - 13:40
aru42
Yakito 18.01.2022 - 19:07
Này đc đấy aru12
Thái Cổ Long Đế 21.01.2022 - 17:09
Ổn phết nhỉ, để tạo dùng thử vài tuần xem thế nào
Thái Cổ Long Đế 24.01.2022 - 06:37
Chủ thớt cho hỏi cái là chỗ chọn version php của host này nó nằm đâu vậy? Tìm mãi ko ra
damtacKing 24.01.2022 - 07:47
Trong cpanel
jhon 24.01.2022 - 10:51
@Thái Cổ Long Đế trong cpanel có hết mà. Nhìn kĩ là thấy
Thái Cổ Long Đế 24.01.2022 - 15:36
cPanel nửa tiếng anh nửa tiếng tây ban nha làm tìm đau mắt mới thấy
Mà méo có php 5 nhỉ chỉ có php 7 đổ lên
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b