Dorew - Thích Ngao Du
» »
Code Forum Wap4 Jekyll version VF 1.5
Avatar
Dai 02.02.2022 - 12:04 798
Tập tin đính kèm (1)
jekyll-vf-1.5_02-02-2022.zip
61.42 Kb / Giá: 4000 xu / 8 đã mua
Danh sách bình luận (35)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
Nhí 98kg 07.02.2022 - 16:35
Cảm ơn @Thái Cổ Long Đế nhé!
Dai 07.02.2022 - 21:29
@Thái Cổ Long Đế đoạn nào dùn 2 câu thế :v, để phiên bản sau xử lý

phải xóa mấy cái đó (yotube, tu luyện) để có người mua bản cũchứ aru1

mấy bác phát hiện lỗi, hay muốn tính năn mới thì comment nhé :v
Nhí 98kg 08.02.2022 - 08:03
Lỗi ở file /id mà ta để lại aru14
Thái Cổ Long Đế 08.02.2022 - 08:08
{% set comment = {"name" :name,"time":now,"comment":msg} %}


{% set status = save_data( "dachat_"~idRoot, comment|json_encode ) %}
{% set status = mi_add('dachat_'~idRoot,(comment)) %}
Ko hiểu 2 cái set status cùng mục đích làm gì
damtacKing 08.02.2022 - 08:21
2 cái đó khác nhau nhé aru4
damtacKing 08.02.2022 - 08:22
Hay dat nhầm ta lol
Yona 08.02.2022 - 08:22
@Thái Cổ Long Đế thì để tốn entry hơn chứ sao nữa :))
Trùm 08.02.2022 - 08:56
@Thái Cổ Long Đế nó là blog, ko có BAN là điều dễ hiểu
Dai 08.02.2022 - 10:28
{% set status = mi_add('dachat_'~idRoot,(comment)) %}

xóa đi aru2
亗•ᴮᴬᴰʙᴏʏ✿᭄ 08.02.2022 - 12:53
Ai có demo k ?
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b