Dorew - Thích Ngao Du
» »
Code Upload file lên IPFS + mã hóa
Avatar
Dai 15.03.2022 - 22:18 269
Tập tin đính kèm (1)
ipfs-iota.rar
6.85 Kb / Giá: 500 xu / 4 đã mua
Danh sách bình luận (10)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
Đức 16.03.2022 - 12:30
share nốt upi đi aru13
damtacKing 16.03.2022 - 12:53
@Dai
Dat thấy ko cần thiết phải mã hoá file, vì dù là công khai nhưng vẫn cần phải biết cid của file mới mò ra file @@

Ngoài ra nft.storage khá chậm dù được chính Protocol labs cung cấp, có lẽ do server xa, đường truyền về việt nam ko thuận lợi

Khuyến nghị nên dùng crust.network, tạo một địa chỉ eth ngẫu nhiên là được dùng free :)
Dai 16.03.2022 - 15:51
@Đức up.dorew.gq? Code này nè, nhưng là version không trên wap4
@damtacKing nhưng file cá nhân không mã hoá mà để trên máy người khác, người pin vẫn có thể xem~
Như dai up lên nft.stotage sẽ được lưu trữ bởi 1 người ở filecoin, nếu muốn họ có thể mở xem
⚽️ •THÁI• ⚽️‮ 17.03.2022 - 00:14
Dai rất chịu khó làm site upload
Đức 20.03.2022 - 14:08
chỉnh được kích thước to lên ko Dai
Dai 20.03.2022 - 14:46
@Đức kích thước của gì bác?
Đức 21.03.2022 - 12:31
của file up lên
Dai 21.03.2022 - 17:45
Tìm bà sửa: if (file.size > 100000000)

Về lý thuyết là 31gb. Cơ mà em up lên tầm 100mb là nó không được nữa aru8
Đức 21.03.2022 - 19:27
ok qoopepe4
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b