Dorew - Thích Ngao Du
» »
Code Upload file lên IPFS cho DorewSite
Avatar
Trùm 02.06.2022 - 10:32 129
Tập tin đính kèm (1)
upi-dorew.zip
25.07 Kb / Giá: 10 xu / 2 đã mua
Danh sách bình luận (3)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
Dai 02.06.2022 - 13:55
đù,ngon vl aru42
Yakito 03.06.2022 - 09:01
Sao upload nó cứ loading mãi vậy Tròm?
Trùm 03.06.2022 - 09:33
@Yakito File nặng thì nó load lâu. Nhẹ thì vẫn bình thường mà bác.
https://mitom.alwaysdata.net
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b