Dorew - Thích Ngao Du
» »
Các hàm/xử lý trong DorewSite
Avatar
Trùm 03.06.2022 - 07:01 300
Cập nhật gần đây (17)
Phương thức xử lý GET và POST
Làm việc với cookie
Hàm: create_table
Hàm: create_table_with_column
Hàm: drop_table
Hàm: get_table_count
Hàm: create_column_table
Hàm: drop_column_table
Hàm: insert_row_table
Hàm: insert_row_array_table
Danh sách bình luận (6)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
Shadow 04.06.2022 - 07:46
Chưa hiểu lắm aru23 từ từ hiểu
Yona 04.06.2022 - 13:54
Đầu hàng
Kirito 04.06.2022 - 17:02
aru23
Longkarik 07.06.2022 - 19:41
sao hàm nó na ná như johncms 9 vậy mấy ba
Trùm 07.06.2022 - 20:23
@Longkarik tớ chưa dùng johncms 9 aru15
Dai 08.06.2022 - 13:47
@Longkarik đây là dựa vào hàm của SQL. Thì johncms 9 (chưa xài) chắc cũng phải dựa vào SQL chứ sao?
https://www.w3schools.com/mySQl/mysql_examples.asp
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b