Dorew - Thích Ngao Du
» »
Nguyên nhân DorewSite ra đời
Avatar
Dai 04.06.2022 - 13:03 159
Danh sách bình luận (9)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
Dai 04.06.2022 - 13:10
Ở thời điểm hiện tại thì DorewSite do @Trùm code toàn bộ, @Dai chỉ đề xuất và góp ý.
Dai 04.06.2022 - 13:39
Về Wap4
Vd như cái bài viết ghim này
Muốn lấy danh sách bài viết được ghim:
- Wap4: Cách 1: duyệt toàn bộ bài viết ở forum, có ghim=true thì show ra (duyệt toàn bộ bài viết). Tạo entry dsghim gồm các id bài viết có ghim. ------- (Thật ra forum, chat... Đều tương tự)
- DorewSite: Select (array) forum where ghim=true => show ra ngoài, ezgame
aru46


Wap4 phải dùng vòng lặp để lấy data, DorewSite dùng sức mạnh của SQL. SQL nhiều trò lắm, nhanh nhanh chuyển sang DorewSite nào aru42
Dai 04.06.2022 - 14:51
Ưu điểm DorewSite với Wap4:
Wap4 lấy 1 dữ liệu lần, buộc phần code ở server phải sử lý (như dùng vòng lập) => chậm, mất công code
DorewSite có sức mạnh của Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) là MySQL và PHP
Lấy dữ liệu nhẹ nhàng hơn, giảm tải cho hosting
aru21
hoangchan 05.06.2022 - 22:04
DorewSite có gì hấy dẫn? => lỗi chính tả.(đổi lại = Hấp)
Yakito 05.06.2022 - 22:25
@hoangchan đọc nội dung bài viết và comment kĩ vào aru3
hoangchan 05.06.2022 - 22:28
@Yakito tại tay mình nhanh rồi aru6
khanhvy 08.06.2022 - 18:12
@Trùm test hostify xem sao, nếu được tôi tài trợ con host bên đó!
khanhvy 08.06.2022 - 18:13
@Trùm test hostify xem sao, nếu được tôi tài trợ con host bên đó!
Longkarik 09.06.2022 - 12:35
@hoangchan đâu có, phải gọi là tay nhanh hơn não aru10
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b