Dorew - Thích Ngao Du
» »
Thảo luận tính năng DorewSite
Avatar
Dai 04.06.2022 - 13:13 103
Danh sách bình luận (11)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
Dai 04.06.2022 - 13:21
Đế xuất: thêm hàm select có sort (asc, desc)
Yona 04.06.2022 - 13:52
Làm thử 1 cái template mới xem dái
Trùm 04.06.2022 - 14:30
@Dai
https://dorew.gq/view-chap/39-ham-select-table-here-data (where, order_by, sort)
https://dorew.gq/view-chap/38-ham-select-table-data (order_by, sort)
Dai 04.06.2022 - 14:32
aru42
Trùm 04.06.2022 - 14:37
Hiện tại, tròm mới chỉ test trên xampp loacalhost và alwaysdata.
Hôm bữa thử đưa lên 123host, install xong thì dính error 500 ở index aru10
Dai 04.06.2022 - 14:40
thử ở heroku chưa?
THÁI 04.06.2022 - 14:41
:V
Trùm 04.06.2022 - 14:42
@Dai hà hà, chưa aru17
THÁI 04.06.2022 - 14:42
ngày càng phát triển sau dần wap4 sẽ bị lãng quên
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b