Dorew - Thích Ngao Du
» »
Code Jekyll VF Lite cho DorewSite
Avatar
Trùm 05.06.2022 - 14:40 133
Tập tin đính kèm (1)
vf-lite.zip
53.6 Kb / Giá: 10 xu / 6 đã mua
Danh sách bình luận (7)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
Dai 05.06.2022 - 15:16
Nhưng file đâu qoopepe5
Trùm 05.06.2022 - 15:51
@Dai tròm đã thêm aru17
Yakito 05.06.2022 - 20:21
aru18
Trùm 05.06.2022 - 20:57
@Yakito ftp -> /libs/TwigFunctions.php -> Click
Hoặc bác xóa dòng {{cancel_xss(nd)}} trong _bbcode
Yakito 05.06.2022 - 21:24
Hy vọng bác đổi cái captcha, nhiều khi hơi tốn time 1 tí aru8
Trùm 05.06.2022 - 21:25
@Yakito doomcaptcha đó bác có thể xóa nó đi, thay thành captcha của bác là đc
Trùm 05.06.2022 - 21:27
Vì là chuyển từ cấu trúc cũ sang nhưng màu mè thì ko nên tròm vẫn giữ nguyên đồ của @Dai sử dụng cho dorew (doopcaptcha)
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b