Dorew - Thích Ngao Du
» »
hết dung lượng driver upload
Avatar
THÁI 22.06.2022 - 19:12 49
Danh sách bình luận (4)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
Nhí 98kg 22.06.2022 - 19:28
Hài aru19
Dai 22.06.2022 - 21:08
V2 thì dùng qua cloudflare mà nhỉ?
Vd link cloudflare là api domaincloudflare.com/:0/
Còn bác đã up 300 file ở Google drive (A) lưu trong thư mục uploadA1
1. Tạo thêm acc google drive (B), tạo thư mục mới uploadB2, share thư mục này - cấp quyền chỉnh sửa cho tài Google drive (A)
2. Vào thư mục upload của google trước (A) sắp xếp file theo kiểu mới nhất giảm dần. Chọn 50 file đầu tiên chuyển sang uploadB2.

Vào cloudflare thêm cái thư mục uploadB2 vào. Tên miền thư mục này sẽ là domaincloudflare.com/:1/

Vào wap4 thêm dòng if vào.
if idfile <=250
Xài domaincloudflare.com/:0/
else
Xài domaincloudflare.com/:1/
Trùm 22.06.2022 - 21:41
Bác @thai dùng bản dùng link driver trực tiếp thì phải (v2.1 https://dorew.gq/view-chap/17-ban-cap-nhat-v2-1 )
Làm tương tự như @Dai, nhưng thay vì lấy từ couldflare thì chỉ cần thêm id thư mục mới vào với điều kiện:
if idfile <= 250
id thư mục cũ
else
id thư mục mới
endif

@Trùm nghĩ chắc là đc aru20
THÁI 22.06.2022 - 21:47
@Trùm đúng rồi trùm tôi dùng bản driver gốc nên dùng cách trùm nói
thanks nha
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b