Dorew - Thích Ngao Du
» »
Code Wap Game JohnCMS Giao Diện Ninja
Avatar
Ging 05.07.2018 - 20:34 709
Tập tin đính kèm (1)
versionnj.zip
11.21 MB / Giá: 10 xu / 13 đã mua
Danh sách bình luận (9)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
lap123 05.09.2021 - 16:25
config kiểu gì thế bạn
Dai 05.09.2021 - 16:42
config ở incfiles/config/Database
lap123 05.09.2021 - 16:47
@Dai mình lại config ở trong file sql
lap123 05.09.2021 - 16:52
@Dai chỉ mình vs bạn mình dùng xampp
Dai 05.09.2021 - 17:50
code johncms này cũ rồi, chỉ dùng với php 5. Nếu xampp mới thì sẽ không dùng được.
lap123 05.09.2021 - 18:12
@Dai mình dùng php 5.6 mà ko đc
lap123 05.09.2021 - 18:13
@Dai bạn từng làm web này ultraview giúp mình với
K̶e̶n̶ 05.09.2021 - 18:38
aru1
hellobe 05.09.2021 - 20:45
@lap123 chỉnh về 5.4 xem
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b