Dorew - Thích Ngao Du
Nguyên nhân DorewSite ra đời
#TOP
04.06.2022 - 13:22
Dai
Dai
Bài đăng: 308
Thảo luận
Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)
04.06.2022 - 13:30
dai
Dai
Bài đăng: 308
Ở thời điểm hiện tại thì DorewSite do @siêu nhân gao code toàn bộ, @Dai chỉ đề xuất và góp ý.
04.06.2022 - 13:58
dai
Dai
Bài đăng: 308
Về Wap4
Vd như cái bài viết ghim này
Muốn lấy danh sách bài viết được ghim:
- Wap4: Cách 1: duyệt toàn bộ bài viết ở forum, có ghim=true thì show ra (duyệt toàn bộ bài viết). Tạo entry dsghim gồm các id bài viết có ghim. ------- (Thật ra forum, chat... Đều tương tự)
- DorewSite: Select (array) forum where ghim=true => show ra ngoài, ezgame
46


Wap4 phải dùng vòng lặp để lấy data, DorewSite dùng sức mạnh của SQL. SQL nhiều trò lắm, nhanh nhanh chuyển sang DorewSite nào 42
04.06.2022 - 15:11
dai
Dai
Bài đăng: 308
Ưu điểm DorewSite với Wap4:
Wap4 lấy 1 dữ liệu lần, buộc phần code ở server phải sử lý (như dùng vòng lập) => chậm, mất công code
DorewSite có sức mạnh của Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) là MySQL và PHP
Lấy dữ liệu nhẹ nhàng hơn, giảm tải cho hosting
21
05.06.2022 - 22:23
hoangchan
Bài đăng: 67
DorewSite có gì hấy dẫn? => lỗi chính tả.(đổi lại = Hấp)
05.06.2022 - 22:44
yakito
Bài đăng: 33
@Vô Tri đọc nội dung bài viết và comment kĩ vào 3
05.06.2022 - 22:47
hoangchan
Bài đăng: 67
@Hữu Phương tại tay mình nhanh rồi 6
08.06.2022 - 18:32
khanhvy
Bài đăng: 6
@Trùm test hostify xem sao, nếu được tôi tài trợ con host bên đó!
08.06.2022 - 18:33
khanhvy
Bài đăng: 6
@Trùm test hostify xem sao, nếu được tôi tài trợ con host bên đó!
09.06.2022 - 12:54
longkarik
Bài đăng: 2
@Vô Tri đâu có, phải gọi là tay nhanh hơn não 10
01.07.2022 - 09:52
lctiendat
Bài đăng: 1
Thật ra mình ấn tượng quả captcha bá cháy vãi đạn
Chủ đề tương tự
Code Forum Dorew GS v0.3.0
Code Upload file lên IPFS cho DorewSite
Beta DorewBuilder - Nosine
Code Jekyll VF Lite cho DorewSite
Code smile cho DorewSite
Đối tác - Bạn hữu
2018 - 2023 Dorew
Version V.F 1.0.1