Dorew - Thích Ngao Du
Hỏi về vấn đề JSON Mysqli + PHP
#TOP
14.01.2023 - 20:54
Đức
Bài đăng: 24
Thảo luận
Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)
14.01.2023 - 21:12
dai
Dai
Bài đăng: 308
ChatGPT

Để thêm dữ liệu dạng JSON vào một cột trong bảng sử dụng PHP và MySQLi, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

$json_data = json_encode(["1"=>"https://link","2"=>"https://link","..."=>"..."]);

$sql = "INSERT INTO table_name (source) VALUES ('$json_data')";

$result = mysqli_query($conn, $sql);

Để lấy dữ liệu dạng JSON từ một cột trong bảng, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

$sql = "SELECT source FROM table_name WHERE id = 1";

$result = mysqli_query($conn, $sql);

$row = mysqli_fetch_assoc($result);

$json_data = json_decode($row['source'], true);
Trong đó $json_data là một mảng trong PHP.

Lưu ý: Trong trường hợp chuỗi json dữ liệu trong source có nhiều ký tự escape mà mysqli không hỗ trợ, bạn cần sử dụng hàm mysqli_real_escape_string() để xử lý trước khi thêm dữ liệu vào database.
14.01.2023 - 22:07
vanduc
Bài đăng: 24
Ok thank dai
14.01.2023 - 22:20
vanduc
Bài đăng: 24
À nếu mà mình muốn nhập dữ liệu vào https://link thì như nào ta
15.01.2023 - 00:08
dai
Dai
Bài đăng: 308
Cập nhật ở cái array $json_data
16.01.2023 - 02:36
supertroll
Bài đăng: 20
@Đức https://www.php.net/manual/en/ ... h.php thêm dữ liệu vào mảng, còn sửa thì dễ rồi
Chủ đề tương tự
SacMau.Mobi - Hệ thống tạo website
Topic chia sẻ Website của bạn
Topic chia sẻ ứng dụng Android tiện ích, hay, thú vị
Tôi đang bị cô vít
Topic chia sẻ Website tiện ích, hay, thú vị
Đối tác - Bạn hữu
2018 - 2023 Dorew
Version V.F 1.0.1