Dorew - Thích Ngao Du
Code Wap Game JohnCMS Giao Diện Ninja
#TOP
05.07.2018 - 20:54
Ging
Bài đăng: 141
Thảo luận
Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)
05.09.2021 - 16:45
lap123
Bài đăng: 5
config kiểu gì thế bạn
05.09.2021 - 17:01
dai
Dai
Bài đăng: 308
config ở incfiles/config/Database
05.09.2021 - 17:06
lap123
Bài đăng: 5
@Dai mình lại config ở trong file sql
05.09.2021 - 17:11
lap123
Bài đăng: 5
@Dai chỉ mình vs bạn mình dùng xampp
05.09.2021 - 18:09
dai
Dai
Bài đăng: 308
code johncms này cũ rồi, chỉ dùng với php 5. Nếu xampp mới thì sẽ không dùng được.
05.09.2021 - 18:31
lap123
Bài đăng: 5
@Dai mình dùng php 5.6 mà ko đc
05.09.2021 - 18:32
lap123
Bài đăng: 5
@Dai bạn từng làm web này ultraview giúp mình với
05.09.2021 - 18:57
ken
Bài đăng: 41
1
05.09.2021 - 21:04
hellobe
Bài đăng: 4
@lap123 chỉnh về 5.4 xem
25.01.2023 - 14:02
singaputih
Bài đăng: 5
Tôi thích giao diện của ninja johncms. Bất cứ ai có thể giúp cải thiện hoặc mở rộng mã trên?
Chủ đề tương tự
Code Blog JohnCMS Vinajohn Game v2
Code Forum JohnCMS Nhẹ Thảo Luận
Code MXH JohnCMS Vina4z
Code Forum JohnCMS by Star
Code Forum JohnCMS Vinajohn v2
Đối tác - Bạn hữu
2018 - 2023 Dorew
Version V.F 1.0.1