Dorew - Thích Ngao Du
Share Code Blog Mod Game Và Bán Nick Thủ Công Cho SMM
#TOP
04.05.2023 - 09:18
siêu nhân gao
Bài đăng: 260
Thảo luận
Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)
04.05.2023 - 10:37
tester
Bài đăng: 3
- Thêm video youtube vào bài viết, cú pháp:
{youtube:id:XXXX}
Trong đó, XXXX là id của video được lấy từ youtube. Ví dụ, link video youtube là: https://m.youtube.com/watch?v=znWRugQIjd0 thì sử dụng:
{youtube:id:znWRugQIjd0}
=> Kết quả:
14.05.2023 - 08:24
thai123
Bài đăng: 79
ngày xưa code này khá hót và giờ kh mấy ai dùng vì có thể code tự động bán.
thời đại tiên tiến hầu như cái gì cũng tự động. nhưng cảm ơn tròm share
14.05.2023 - 15:20
trum
Bài đăng: 260
@kitatokis9x cái này dùng cho SMM, tại vì ở SMM vẫn có đôi ba bạn bán nick thủ công, nên tớ viết cho mn hít lại tuổi thơ cùng
Chủ đề tương tự
Beta DorewBuilder - Nosine
Nguyên nhân DorewSite ra đời
Ví dụ về Cách sử dụng hàm DorewSite
Code Forum Dorew GS v0.3.0
Hướng dẫn tích hợp Upload file lên hosting cho code Dorew GS
Đối tác - Bạn hữu
2018 - 2023 Dorew
Version V.F 1.0.1