Dorew - Thích Ngao Du
vấn đề nan giải của web cần trợ giúp
#TOP
30.07.2023 - 17:51
kitatokis9x
Bài đăng: 79
Thảo luận
Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)
31.07.2023 - 01:39
phuong
Bài đăng: 99
Dùng get để check xem chanelcode get được là b.Nhiêu, 1 sẽ tinh cho 1 và 2 sẽ tính cho 2. Trong trường hợp chanelcode lớn hơn 2 thì sẽ tạo 1 random ngẫu nhiên 1 và 2. Rồi nếu random đó cho kết quả là 1 thì tính cho 1 và 2 tính cho 2.
Một cách khác là random từ 1 đến 10, nếu kết quả trả về lớn hơn hoặc bằng 6 thì tính cho 2, ngược lại sẽ tính cho 1.
Hoặc lấy số đơn vị của chanelcode, nếu số chẵn thì tính cho 2, lẻ thì tính cho 1.
31.07.2023 - 08:44
thai123
Bài đăng: 79
@Phương cái này đã thử rồi bác cái thằng thống kê nó không nếu như chanelcode không đúng như nó yêu cầu là 1 hoặc 2 mới khó
em cũng đã thử rồi
31.07.2023 - 12:08
tester
Bài đăng: 3
@kitatokis9x thử chơi với session
31.07.2023 - 12:54
thai123
Bài đăng: 79
@Tôi là ai tôi dùng session rồi bác kh ăn thua
31.07.2023 - 12:59
thai123
Bài đăng: 79
cái thằng web thống kê kia nó lại tính theo lượt vào web bằng ?Channelcode=2 hoặc ?Channelcode=2 mà tôi có dùng cái file_get_contents thử nó cũng kh lên.
mà khi vào đúng 2 url trên thì vẫn tính như bình thường thế mới khó @@
31.07.2023 - 13:16
thai123
Bài đăng: 79
@Phương cái này nó không chỉ đơn giản là random get cái ?Channelcode=2
mà cty yêu cầu là url ?Channelcode=5 nhưng vẫn tính trong thống kê là url ?Channelcode=2
01.08.2023 - 06:44
phuong
Bài đăng: 99
Khó nhỉ
01.08.2023 - 20:47
dai
Dai
Bài đăng: 308
Tạo localstorage để đếm số view tổng khi truy cập
domain.com/1.html?Channelcode=5
Viết js
Nếu localstorage<5
Gửi request đến domain.com/1.html?Channelcode=1 hoặc bộ đếm chanel 1
Else
Gửi request đến domain.com/1.html?Channelcode=2 hoặc bộ đếm

Đùa thôi
02.08.2023 - 03:07
trum
Bài đăng: 260
cái trên xử lý đc chưa bác
03.08.2023 - 14:01
thai123
Bài đăng: 79
@siêu nhân gao chưa tròm ơi
Chủ đề tương tự
Chia sẻ ứng dụng/game hay, tốt Android
Vấn đề DDOS Web
[Nhờ Vả Về JS] Tạo trả lời tự động bằng JS
Nhận tải Torrent
hỏi về google analytics và cách fix
Đối tác - Bạn hữu
2018 - 2023 Dorew
Version V.F 1.0.1