Dorew - Thích Ngao Du
Code Forum JohnCMS Nhanhnao
#TOP
14.07.2018 - 12:32
Ging
Bài đăng: 141
Thảo luận
Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)
26.05.2023 - 16:32
bijoy
Bài đăng: 1
How to login admin panel
26.05.2023 - 19:58
phuong
Bài đăng: 99
@bijoy go to mysql database => users => admin
change the password in the password column of the admin account to the desired password via md5 encryption twice
03.07.2023 - 11:10
hpro
Bài đăng: 7
Code Lỗi Chatbox nha anh em
Chủ đề tương tự
Code MXH JohnCMS Choionline
Code Forum JohnCMS Hadpro Responsive
Code MXH Avatar Giống 4RUMVN
Bán code 40k
Code Forum JohnCMS by Star
Đối tác - Bạn hữu
2018 - 2023 Dorew
Version V.F 1.0.1